Jegeråsen, Østerås

Da vi startet prosjektet var det en steinrøys. Kunden ønsket en hage med mange blomster og en hyggelig sitteplass, "en god hage å være i".

Vi fjernet utallige lass med stein og opparbeidet en helleplass omkranset av mur, trapper og flere blomsterbed.

På bildene kan du se arbeidet underveies i prosjektet. Etter endt arbeid kaller kunden idag hagen sin for "lykkehagen". Den har blitt en snakkis i nærområdet med sin blomsterprakt og sitteplass med idyllisk atmosfære.Kunden sier selv at hagen gir utrolig mye lykke, glede, fred og ro i sjelen.

Vi håper at vi til våren kan få lagt til bilder av ferdig resultat.